ESC Catback SCA


remus-sound-control-app

REMUS Sound Control APP gør det muligt at tilpasse lyden efter situationen på en REMUS sportslydpotte med justerbar klap.

Kommunikationen mellem en Android eller IOS smartphone og den sofistikerede REMUS Sound Control elektronik sker via en Bluetooth forbindelse. Efter en grundlæggende kalibrering, der tager hensyn til motorens maksimale omdrejningstal, har man mulighed for at styre klappen enten i manual mode eller automatic mode.

Manual mode

Uafhængigt af motorens omdrejningstal kan klappens position defineres i fire trin. Åbningsgraden er ikke fastlagt på forhånd, men kan defineres 100% frit af bruger.

Automatic mode

Her er det muligt at opdele motorens omdrejningstal i 3 niveauer, der igen er defineret ved laveste og højeste omdrejningstal. Klappens åbningsgrad kan indstilles helt individuelt i hvert af de 3 niveauer. I automatic mode vil klappen hele tiden være justeret efter den pre-definerede indstilling, så yderligere indstilling er ikke nødvendig, medmindre man ønsker at ændre.

For at få det fulde udbytte af REMUS Sound Control APP skal OBD2 stikket tilsluttes og installation af Sound Control foretages efter medsendte anvisning.

Bilens OBD2 tilslutning kan lokaliseres ved hjælp af bilens manual eller med hjælp fra et lokalt værksted. Sound Control APP fungerer ikke, når Bluetooth knappen er aktiveret.

REMUS Sound Control APP kan anvendes på forskellige biler og Sound Control systemer, men ikke samtidig! Bemærk at klappen altid står i seneste position, når bilen startes.

Get it on Google Play Get it on the App Store

Google Play end user license agreement

App Store end user license agreement

REMUS Sound Control User Manual